Žitavská Svatojakubská cesta
jižní část Svatojakubské cesty Gniezno-Görlitz-Praha
DE   CZ   PL
 

oživení poutní tradice putování ke hrobu Apoštola Jakuba

Již v počátcích křesťanství působily hroby Ježíše Krista a jeho apoštolů na věřící velmi velkou přitažlivou silou. Křesťané věří, že je Bůh na těchto místech zvláštním způsobem přítomen. Proto putují odedávna do Jeruzaléma na místo umučení a vzkříšení Krista a do Říma ke hrobům apoštolů Petra a Pavla.

V roce 813 objevil jeden poustevník ve Španělsku na poli osvětleném hvězdami (Campus stella) hrob apoštola Jakuba Staršího (španělsky: Santiago el Mayor). Na tomto místě bylo krátce poté postaveno město, které bylo nazváno Santiago de Compostela. V 11. a 12. st. se toto místo stalo jedním ze tří nejoblíbenějších poutních cílů křesťanů. Během dalších století vznikly nespočetné cesty celou Evropou a na nich i mnohá zařízení, která se o poutníky během cesty starala. Svědky těchto časů jsou špitály, hospice, kostely a kaple. I když bylo takové putování dlouho v zapomnění, zažívá v dnešní době renesanci.

Na mnoha místech vznikají tradiční poutní stezky. Dnes už opět protínají celou Evropu jako říční délta a vedou poutníky k jejímu ústí, hrobu svatého Jakuba ve španělském Santiago de Compostela.
Logo Jakobspilgerweg  
 
     
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN